021-88231136

ارائه رژیم لاغری با توجه به پروفایل ژنتیکی

ارائه رژیم لاغری با توجه به پروفایل ژنتیکی
خلاصه

مطالعات جدید نشان می دهند نیازهای غذایی افراد با توجه به پروفایل ژنتیکی آنها متفاوت می باشد. با تعیین پروفایل ژنتیکی و تنظیم رژیم غذایی بر اساس آن می توان نتایج بسیار بهتری از رژیم غذایی گرفت. به عنوان مثال مطالعات نشان داده اند افرادی که بر اساس ژنتیکشان نوعی رژیم غذایی خاص را دنبال می کنند نسبت به افرادی که بدون در نظر گرفتن ژنتیکشان رژیم کاهش وزن می گیرند، به صورت چشمگیری بیشتر وزن کم می کنند.

در درمانگاه کیمیاگر امکان تعیین پروفایل ژنتیکی و تنظیم رژیم بر اساس ژنتیک فرد به طور اختصاصی وجود دارد.

شماره تماس: 021-44170780
021-44172220
09194820425