021-88231136

درمان چاقی توسط دکتر تغذیه

درمان چاقی
خلاصه

وقتی که بحث رژیم لاغری و کاهش وزن پیش می آید، اولین راه حلی که به نظر همه می رسد “رژیم گرفتن” است. این روزها رژیم های کاهش وزن متعددی طراحی شده است مثل رژیم کانادایی، رژیم کتوژنیک، سه روزه ، دکتر اتکینز و …. ولی باید بدانید که لاغر شدن هم اصول خاصی دارد که اگر درست رعایت نشود مشکل ساز می گردد.

                                      داروهای لاغری     
                                        انواع رژیمهای لاغری
                                   لاغری با جراحی
                                                                  گروه درمانی چاقی با روش NLP        
                                                                 کاهش وزن با تعیین پروفایل ژنتیکی
                                                                                                                                                            ارائه رژیم لاغری با روش دکتر مرادی