021-88231136

رژیم غذایی در بیماری های مختلف

رژیم غذایی در بیماری های مختلف
خلاصه

در این قسمت با توصیه های تغذیه ای در هنگام ابتلا به بیماریهای مختلف مثل دیابت، بیماریهای قلبی عروقی، صرع، MS، بیماریهای کلیوی،کبدی و … آشنا می شوید.

توصیه های تغذیه ای در افراد مبتلا به دیابت

توصیه های غذایی در بیماران مبتلا به کبد چرب