021-88279151

مصاحبه های دکتر مرادی

نظر شما را به مصاحبه ها ی خانم دکتر مرادی در زمینه انتخاب دکتر تغذیه ، لاغری موضعی و ارائه رژیم غذایی جلب می نماییم.
خلاصه

کاهش وزن باید با تغییر عادات و رفتارهای غذایی و تغییر در ذهنیت و تغییر در سبک زندگی همراه باشد تا هم در کاهش وزن و رسیدن به وزن ایده ال موفق شوید و هم بتوانید وزن کاهش یافته را حفظ کنید. از طریق رسانه های مختلف از قبیل تلگرام ، اینستاگرام و وب سایت سعی کرده ایم دانش شما را در زمینه تغذیه ، لاغری موضعی و ارائه رژیم لاغری بالا ببریم. در اینجا نظر شما را به مصاحبه ها و پرسش و پاسخ در حوزه ی تخصص خانم دکتر مرادی جلب می نماییم.

مصاحبه های دکتر مرادی