021-88231136

کاهش وزن با تعیین پروفایل ژنتیکی

رژیم لاغری ، لاغری موضعی ، لاغری با کویتیشن ، لاغری با آر اف

تنظیم رژیم غذایی با توجه به پروفایل ژنتیکی
مطالعات جدید نشان می دهند نیازهای غذایی افراد با توجه به پروفایل ژنتیکی آنها متفاوت می باشد. با تعیین پروفایل ژنتیکی و تنظیم رژیم غذایی بر اساس آن می توان نتایج بسیار بهتری از رژیم غذایی گرفت. به عنوان مثال مطالعات نشان داده اند افرادی که بر اساس ژنتیکشان نوعی رژیم غذایی خاص را دنبال می کنند نسبت به افرادی که بدون در نظر گرفتن ژنتیکشان رژیم کاهش وزن می گیرند، به صورت چشمگیری بیشتر وزن کم می کنند.

در درمانگاه کیمیاگر امکان تعیین پروفایل ژنتیکی و تنظیم رژیم بر اساس ژنتیک فرد به طور اختصاصی وجود دارد
شماره تماس: 021-44170780
021-44172220
09194820425