021-88231136

خدمات

مشاوره شرکتی، مشاوره عقد قرارداد، مشاوره خرید و فروش مشاوره شرکتی، مشاوره عقد قرارداد، مشاوره خرید و فروش
صفحه 1

در حال بارگذاری 50 رکورد بعدی

ارائه رژیم لاغری با توجه به پروفایل ژنتیکی

مطالعات جدید نشان می دهند نیازهای غذایی افراد با توجه به پروفایل ژنتیکی آنها متفاوت می باشد. با تعیین پروفایل ژنتیکی و تنظیم رژیم غذایی بر اساس آن می توان نتایج بسیار بهتری از رژیم غذایی گرفت. به عنوان مثال مطالعات نشان داده اند افرادی که بر اساس ژنتیکشان نوعی رژیم غذایی خاص را دنبال می کنند نسبت به افرادی که بدون در نظر گرفتن ژنتیکشان رژیم کاهش وزن می گیرند، به صورت چشمگیری بیشتر وزن کم می کنند.

در حال بارگذاری 50 رکورد بعدی