021-88231136

تماس با ما

دکتر معصومه مرادی-دکترای تخصصی تغذیه و رژیم درمانی


مطب: گیشا، بین خیابان 12 و 14 ، ساختمان خاتم ، طبقه دوم ، واحد 2، روزهای زوج
021-88231136

رژیم غیرحضوری
0919-4820425