021-88231136


دکتر معصومه مرادی - متخصص تغذیه

رژیم لاغری | لاغری موضعی با دستگاه

دکتر معصومه مرادی - دکترای تخصصی تغذیه و رژیم درمانی
نظام پزشکی ت-2542
مدرس دانشگاه در رشته های تغذیه و رژیم درمانی
فعالیت در زمینه مشاوره تغذیه و رژیم درمانی از سال 1385
فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در حیطه تغذیه
انتشار مقالات علمی بین المللی در حوزه تغذیه و رژیم شناسی
عضو انجمن تغذیه ایران (اتا)
عضو پیوسته انجمن علمی تغذیه ایران (اعتا)

لاغری موضعی با دستگاه

لاغری موضعی با دستگاه کویتیشن ، آر اف ، وکیوم، LPG، شاک ویو و ...

مطالب مفید رژیم لاغری از دیدگاه دکتر تغذیه

ارائه راهکارهای مناسب برای درمان چاقی ، نوین ترین رژیم لاغری